Seminarul va începe în

Despre eveniment

Seminariile geo-spatial.org

Seminariile geo-spatial.org se întorc la București. Contextul pandemic ne obligă în continuare să organizăm și acest eveniment tot în format exclusiv online. La fel ca la edițiile anterioare, evenimentul din București va fi organizat în parteneriat cu Facultatea de Geografie - Universitatea din București.

Activitățile se vor desfășura sub formă de prezentări orale. Prezentările vor detalia modul în care aplicațiile open source pot fi folosite în următoarele domenii:

 • - Analiza și manipularea datelor geospațiale;
 • - Servicii cartografice WEB;
 • - Cartografie;
 • - Teledetecție;
 • - Standardizare în domeniul geospatial;
 • - Date libere.

Facultatea de Geografie - Universitatea din București

București

5 noiembrie, 2021

09:00 – 18:00
50 de locuri în regim teleconferință! Locuri nelimitate pentru live-streaming.
16 prezentări și
2 seminarii practice

Nu le ratați!

Program

Seminariile geo-spatial.org București 2021

Deschidererea oficială a celei de a 26-a ediție a seminarului "Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale".

Prezentarea generală a proiectului geo-spatial.org.

Prezentarea isi propune sa comunice publicului despre activitatea recenta a Asociatiei Romane de Cartografie, planurile pentru viitor, precum si posibilitatile de implicare, colaborare sau parteneriat.

Se vor prezenta diferite aplicații WEB bazate pe Platforma QGIS (Desktop, Server, Web, Mobile).

O scurta prezentare despre platforma open source GISCollective, despre cum si unde e folosita si cateva exemple de harti publicate cu ea.

Pauză de cafea

Site-ul MONITOR EMF este o hartă interactivă dezvoltată și pusă la dispoziția publicului larg de către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM). Site-ul prezintă nivelurile de câmp electromagnetic măsurate în țara noastră și le compară cu nivelurile de referință impuse de normativele naționale în vigoare. Valorile nivelurilor de câmp publicate pe hartă au fost obținute prin două metode de măsurare: măsurări cu echipamente portabile și măsurări prin intermediul celor 150 de senzori ficși din București și alte 103 localități din țară, amplasați în vecinătatea instituțiilor de învățământ, a spitalelor, a instituțiilor publice, a zonelor aglomerate (ex. gară, piață etc.) sau a zonelor publice în vecinătatea cărora există aglomerări din punct de vedere al surselor de câmp electromagnetic.

Continuarea descrierii inițiativei de cartare a listei clădirilor vulnerabile publicate de AMCCRS. Prezentarea va include componenta de ultimă oră a demersului: dupacutremur.ro.

Pot tehnologiile open-source să susțină digitalizarea agriculturii și managementul riscului agricol? Aceasta este întrebarea la care ne propunem să răspundem în cadrul prezentării metodologiei și rezultatelor proiectului-pilot EO Clinic „Estimarea potențialului pentru implementarea soluțiilor bazate pe irigații în România”, dezvoltat de compania TERRASIGNA, cu finanțare din partea Agenției Spațiale Europene și având drept utilizator World Bank Group.

Platforma noastră oferă o suită de hărți și grafice ce portretizează diferite dimensiuni ale pandemiei COVID-19 în România. Materialele acoperă cazurile confirmate, decesele și vindecările. De asemenea, sunt prezentate o serie de statistici corelate, precum infrastructura medicală (spitale, clinici, puncte sanitare etc.), zonele de carantină locală, situația socială sau poluarea aerului, precum și indecși de mobilitate sau performanță în diferite sectoare de activitate. Din nefericire, autoritățile din România au eșuat în comunicarea evoluției epidemiei de COVID-19, fiind responsabile de multe dintre necunoscutele din rapoartele oficiale. Pentru a acoperi necesitățile de comunicare, ne-am unit forțele voluntar, pentru a colecta informațiile detaliat, așa cum le-am putut descoperi în media locală și națională și pentru a le compara cu raportările oficiale, de a le structura și de a le oferi publicului într-o manieră ușor de înțeles și utilizat. La baza platformei noastre stau tehnologiile Node.js, PostgreSQL și PostGIS sau R, iar interfața este construită utilizând Open Layers, Angular, charts.js, Plotly sau D3.js. Codul sursă poate fi obținut accesând contul de GitHub [https://github.com/geospatialorg/covid19], datele fiind distribuite sub o licență deschisă MIT. Infrastructura noastră este găzduită, prin bunăvoința Sage Group, pe platforma Amazon Web Services. O parte din hărțile prezentate sunt menținute prin grantul oferit de către Carto. Prezentarea va dezvălui de asemenea planurile pentru versiunea a doua a aplicației.

Pauză de cafea/p>

Timp de 20 de ani Micro Mapper a dezvoltat o bază de date GIS unică pentru teritoriul României pentru straturile: drumuri și străzi, adrese poștale, blocuri, scări și apartamente, precum și populația repartizată teritorial pe grupe de vârste și sexe. A venit timpul ca aceste date să fie date comunităților GIS, IT pentru a valorifica cât mai mult aceste date. Ce conțin datele? De ce fac asta? Care sunt noile tehnologii cu care se culeg datele din teren? Sunt temele pe care le voi prezenta și dezbate în prezentarea mea.

Datele au ajuns acum unele dintre cele mai valoroase bunuri. Gasirea acelor seturi de date geolocate corecte, cu nivelul de calitate dorit, este destul de complexa, putand genera probleme legate de securitate, costuri si compatibilitate. HERE Marketplace este o platforma neutra care asigura spatiul necesar pentru comercializarea datelor geospatiale.

Se prezintă sistemul GIS public al al unei administrații publice - Primăria Municipiului Arad, ce oferă în premiera acces la date spațiale.

Pauză de cafea

Cartografia românească traversează o perioadă caracterizată printr-o profundă criză de identitate. În cele mai multe dintre hărțile realizate astăzi încă se resimte o influență, deseori subtilă, a perioadei de dinainte de 1989, ceea ce împiedică cartografia să aibă un rol mai activ în educația geografică din România. Alteori, importarea directă a unor modele de succes din alte state a dus la diluarea conținutului și la reale dificultăți în suprinderea pe hartă a particularităților teritoriilor românești. Această prezentare își propune să exploreze cartografia autohtonă în perioada sa de vîrf, cu scopul de a înțelege și de a învăța din realizările cartografilor de ieri, și mai cu seamă pentru a încerca să încurajeze o altfel de gîndire cartografică.

Cuvântul „monstru” reprezintă un element notoriu dificil de definit, unele dintre definiţiile care au fost oferite de-a lungul secolelor fiind contradictorii. In timp ce mulți autori, atât clasici, cât și medievali, printre care Marcus Cornelius Fronto (c. 100-170), Pierre Bersuire (c. 1290-1362) și Sir John Mandeville (c. 1360) definesc un monstru ca fiind o creatură „împotriva naturii”, pentru Sf. Augustin (354-430) și Isidor din Sevilla (c. 560-636), “un monstru face parte din planul lui Dumnezeu, o podoabă a universului care poate învăța pe om și despre pericolele păcatului”. Hibriditatea este adesea folosită de cartografi pentru a reprezenta varietatea de monştrii/creaturi mitice care să inducă teama, pericolul sau misterul (exemple: diferite tipuri de sirene (în Ortelius's Theatrum orbis terrarum), capră de mare (în St.-Sever-Beatus), elefant acvatic, câine de mare, leu de mare, porc de mare (în Madrid manuscript of Ptolemy's Geography), vaca de mare (în Hortus sanitas, ""De piscibus""), delfin cu față de om, bărbatul-sirenă, unicornul de mare etc.). În cartografie, cel mai adesea, aspectele uimitoare și exotice ale monștrilor implicau deformare fizică, exagerări fizionomice (viețuitoare marine cu elemente fizionomice de dimensiuni exagerate), dar au fost cazuri şi de deformare morală (exemplu canibali, vampiri). Este important de reţinut că în perioadele antice, medievale și renascentiste, o serie de creaturi (leii și balenele, de exemplu) erau considerate monstruoase, ceea ce nu le considerăm așa şi în ziua de azi și, într-adevăr, se pot spune multe despre o cultură examinând ce creaturi au fost definite ca monștri. În general, cei mai mulţi monştri din materialele cartografice aparţin de domeniul marin, oceanic, marea fiind scena monstruozităților și poveștilor misterioase încă din antichitate.Prin prezenţa lor pe hărţile marine, navigatorii erau atenționați cu privire la posibile pericole de-a lungul călătoriei. De exemplu, creaturile mitice precum sirenele (exemple: Catalan estense mappamundi; Madrid manuscript of Ptolemy’s Geography; Hortus sanitas, “De piscibus”) puteau, prin frumusețea și cântecele acestora, să distragă navigatorii din lungul călătoriei. Majoritatea monștrilor din hărțile marine realizate în timpul Evului Mediu și Renașterii se găsesc pe hărți destinate decorațiunii și nu pentru uz nautic. Așa cum menționează Chet Van Duzer în Sea Monsters on Medieval and Renaisance Maps „majoritatea hărților de navigaţie le lipsesc monștrii marini pentru că... acest element decorativ era opțional, iar dacă clientul care comanda hărțile nu plătea pentru monștrii marini, nu îi primea.” Aşadar, monştrii erau utilizaţi de cartografi pentru a crea hărțile ilustrative, de natură artistică și, în general, mai puțin utilizate pentru sarcini precum găsirea drumului sau navigarea pe mare. Includerea monştrilor pe hărţi a avut şi un rol în crearea unui oarecare divertisment sau promovarea turismului (Smyrl, Jak (1969), A Caricature Map of South Carolina; autor anonim (1935), Birthplace of great composers; Chase, Ernest Dudley (1944), Italy, with Vatican City: as drawn and published by Ernest Dudley Chase). Indiferent de stilurile cartografice prin care monștrii și creaturile mitice au fost reprezentate pe hărți, aceste creaturi exotice rămân un important element cultural, fascinând o serie de generații.

Prezentarea va fi despre activitatea de documentare a cișmelelor din partea românească a Dobrogei, unde au fost folosite și informații cartografice de pe hărți vechi (Planuri Directoare de Tragere, etc). Respectiva documentare este adusă la cunoștința publicului larg prin intermediul paginii facebook Cișmele Dobrogene, unde pot fi găsite detalii despre fiecare din ele... Și, de asemenea, la cunoștința comunității științifice prin articolul Several Aspects Related to the Spring Water Fountains Presence in Dobruja.

Realizarea de infrastructură geospațială cu ajutorul suitelor de programe open-source pe platforme de cloud-sharing a ajuns la maturitatea și agilitatea necesară pentru a permite publicului pasionat să creeze resurse GIS-web care să valorifice patrimoniul de hărți vechi. Construit pe buget 0, dar cu multă pasiune, proiectul iasi-vechi construiește, folosind pachete software consacrate în sfera FOSS4G, Linux + Nginx, QGIS, Postgres+PostGIS, Geoserver + MapStore2, o platformă on-line pentru a aduce la lumină și publica în formate web ușor accesibile, o stivă de hărți istorice pentru muncipiul Iași, datând înapoi până la sfârșitul secolului XVIII și punând bazele colaborării interdisciplinare pentru studiul evoluției orașului Iași.

Pauză de cafea

Seminarul va consta în realizarea unui flux de explorare și procesare a datelor satelitare Sentinel-2 în ESA SNAP v8. În prima parte cursanții vor primi o serie de informații relevante în legatură cu stadiul actual al tehnologiilor satelitare de observare a Pământului, privind platformele satelitare dotate cu senzori multispectrali. În a doua parte a seminarului, pe baza unei imagini satelitare Sentinel-2 vor fi realizate o serie de combinații de benzi spectrale și calcularea indicilor spectrali relevanți, utilizand functia “Band Maths” si algoritmii integrați în programul SNAP. Va fi prezentată unealta Graph Builder pentru automatizarea fluxurilor de procesare care permite analizarea și procesarea atât a unei imagini satelitare cât și a seriilor de imagini satelitare multi-temporale. În completarea informațiilor referitoare la automatizarea fluxurilor de lucru vor fi expuse capacitățile platformelor de procesare de tip cloud computing (Google Earth Engine). Vor fi exemplificate o serie de unelte disponibile în programul SNAP ce ajută la explorarea în detaliu a informațiilor spectrale (crearea profilelor spectrale, vizualizare date spectrale sub forma de grafic, vizualizarea valorilor histogramei imaginii, etc.). Produsele satelitare vor fi exportate în format KMZ pentru a fi explorate în programul Google Earth Pro cât și într-un format compatibil programului QGIS.

În cadrul acestui seminar se vor arăta cum se pot crea formulare inteligente în QGIS pentru a îmbunătăți fluxurile de editare de date. Se va arăta cum se configurează anumite widgeturi, constrângeri ș.a.m.d.

Consectetur adipisicing elit. Quod distinctio impedit sint accusantium ducimus lites consequuntur innobisl dolores saepe.Proin sit amet turpis lobortis.

Location: Hall 1 , Building A, Golden Street, Southafrica

Consectetur adipisicing elit. Quod distinctio impedit sint accusantium ducimus lites consequuntur innobisl dolores saepe.Proin sit amet turpis lobortis.

Location: Hall 1 , Building A, Golden Street, Southafrica

Consectetur adipisicing elit. Quod distinctio impedit sint accusantium ducimus lites consequuntur innobisl dolores saepe.Proin sit amet turpis lobortis.

Location: Hall 1 , Building A, Golden Street, Southafrica

Consectetur adipisicing elit. Quod distinctio impedit sint accusantium ducimus lites consequuntur innobisl dolores saepe.Proin sit amet turpis lobortis.

Location: Hall 1 , Building A, Golden Street, Southafrica

Consectetur adipisicing elit. Quod distinctio impedit sint accusantium ducimus lites consequuntur innobisl dolores saepe.Proin sit amet turpis lobortis.

Location: Hall 1 , Building A, Golden Street, Southafrica

Consectetur adipisicing elit. Quod distinctio impedit sint accusantium ducimus lites consequuntur innobisl dolores saepe.Proin sit amet turpis lobortis.

Location: Hall 1 , Building A, Golden Street, Southafrica

Consectetur adipisicing elit. Quod distinctio impedit sint accusantium ducimus lites consequuntur innobisl dolores saepe.Proin sit amet turpis lobortis.

Location: Hall 1 , Building A, Golden Street, Southafrica

Consectetur adipisicing elit. Quod distinctio impedit sint accusantium ducimus lites consequuntur innobisl dolores saepe.Proin sit amet turpis lobortis.

Location: Hall 1 , Building A, Golden Street, Southafrica

Consectetur adipisicing elit. Quod distinctio impedit sint accusantium ducimus lites consequuntur innobisl dolores saepe.Proin sit amet turpis lobortis.

Location: Hall 1 , Building A, Golden Street, Southafrica

Consectetur adipisicing elit. Quod distinctio impedit sint accusantium ducimus lites consequuntur innobisl dolores saepe.Proin sit amet turpis lobortis.

Location: Hall 1 , Building A, Golden Street, Southafrica

Consectetur adipisicing elit. Quod distinctio impedit sint accusantium ducimus lites consequuntur innobisl dolores saepe.Proin sit amet turpis lobortis.

Location: Hall 1 , Building A, Golden Street, Southafrica

Cine sunt autorii prezentărilor?

Seminariile geo-spatial.org București 2021

Claudiu Angearu

Claudiu Angearu

Georgiana Anghelin

Georgiana Anghelin

Tudor Bărăscu

Tudor Bărăscu

Octavian Borcan

Octavian Borcan

Marius Budileanu

Marius Budileanu

Cezar Buterez

Cezar Buterez

Cătălin Constantinescu

Cătălin Constantinescu

Olimpia Copăcenaru

Olimpia Copăcenaru

Vasile Crăciunescu

Vasile Crăciunescu

Albert Kalman

Albert Kalman

Jozsef Kuszalik

Jozsef Kuszalik

Andi Lazăr

Andi Lazăr

Ștefan Manolescu

Ștefan Manolescu

Rudolph Mihaiu

Rudolph Mihaiu

AlexandruNedelea

Alexandru Nedelea

Ciprian Spătaru

Ciprian Spătaru

Matei Sumbasacu

Matei Sumbasacu

Bogdan Szabo

Bogdan Szabo

Cătălina Țăruș

Cătălina Țăruș

Înregistrare

Seminariile geo-spatial.org București 2021

Perioda de înregistrare s-a încheiat!

Ghid participanți

Seminariile geo-spatial.org București 2021

Prezentările vor fi transmise live prin intermediul canalului Youtube al geo-spatial.org. Transmisiunea va începe vineri dimineață (5 noiembrie) de la ora 9:00. Participanții vor avea posibilitatea de a interacționa cu autorii prezentărilor prin intermediul platformei slido.

Pentru seminariile practice se vor reține următoarele detalii:

 • Procesarea imaginilor satelitare multispectrale Sentinel-2 cu aplicații în monitorizarea culturilor agricole. Platformă: Google Meet. Cursanții care doresc să lucreze în timpul seminarului trebuie să aibă instalatĂ versiunea 8 a programului SNAP, acesta putând fi descărcat la adresa: https://step.esa.int/main/download/snap-download/. Datele cu care se va lucra pot fi descărcate de la adresa: https://we.tl/t-CHwUrWdzNQ
 • Crearea de formulare inteligente în QGIS. Platformă: Zoom.

De reținut:

 • Din testele noastre, transmisiunea va avea un delay de aproximativ 30-40 de secunde;
 • Participanții care au întrebări pentru prezentatori sunt încurajați să le scrie din timp pe slido și să nu aștepte finalul prezentării;
 • Echipa geo-spatial.org este la a doua experiență în transmiterea live a unui seminar. Nu folosim echipamente profesioniste și nu avem profesioniști audio/video în echipa de voluntari. Deși depunem toate eforturile, nu putem garanta că nu vor apărea probleme tehnice. Putem doar asigura participanții că vom face totul pentru a avea soluții de backup și pentru a remedia în cel mai scurt timp orice problemă. Încurajăm participanții să semnaleze toate problemele folosind zona de comentarii de pe platforma Youtube, la adresa de email contact@geo-spatial.org sau pe canalul Slack;
 • Pe parcursul seminarului vom cere părerea publicului prin intermediul unor sondaje Slido;
 • Link canal Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC55G_CfTi2BvNe4wER9JUPA/live;
 • Link canal slido: https://app.sli.do/event/vqr9ygyt/live/questions.

Contact

Pentru întrebări și sugestii ne puteți scrie pe e-mail, lista de discuții sau pe canalul Slack.